Лабораторно изследване на токсични метали и микроелементи

Тежки метали са вещества, които естествено се срещат в земната кора. Използват се в различни индустрии и тялото съдържа минимални количества от някои от тях. Натравянето или натоварването с определени токсични метали се случва, когато меките тъкани се наситят със съответния елемент. Това води до редица здравословни проблеми и може да е причината за сериозни диагнози.

Натравянето с тежки метали може да е остро – при еднократно излагане на големи количества от съответния метал, или хронично. При хроничното натоварване се получава продължително излагане на малки количества от веществото, което с времето се натрупва в организма и предизвиква различни реакции. Вторият вид е по-труден за установяване и обикновено не може да се направи пряка връзка между него и появата на конкретно заболяване.

С цел да се установят точните количества на тежките метали и микроелементи в организма, ви предлагаме специален лабораторен тест. Изследването се извършва в немската лаборатория Micro Trace Minerals в Hersbruck, Германия. Лабораторията съществува от 1975 година и специализира в анализ на минерали и токсични метали. Експертите могат да дадат точни резултати при проби от хора, животни, както и от околната среда – вода, почва и други.

Установяването на остро или хронично натоварване с тежки метали може да е изключително важно за правилното диагностициране на набор от симптоми, както и за адекватното лечение на редица съвременни заболявания. С най-висок токсичен риск са следните токсични метали са:

 • Живак;
 • Олово;
 • Кадмий;
 • Алуминий;
 • Арсен и други;

Излагането може да се случи по много начини. Хроничното наслагване на подобни съединения в тялото обикновено се случва при работа с индустриални токсини, бои и лакове и продължително време, прекарано в замърсена среда, тютюнопушене и др. Потенциални източници на тежки метали са някои стоматологични материали (амалгама) и луминисцентното осветление. Тежки метали могат да попаднат в тялото при консумация на различни видове риба (тон, сьомга, акула и други), както и от водата, почвата или някои хранителни продукти, обработвани или съхранявани в замърсена среда.

Установена е връзка между хроничното излагане на тежки метали и следните здравословни проблеми и заболявания:

 • Фибриоза;
 • Високо кръвно налягане;
 • Хронична умора;
 • Стерилитет;
 • Дефицит на вниманието и хиперактивност;
 • Ендометриоза;
 • Ревматоиден артрит;
 • Множествена склероза;
 • Латерална амиотрофична склероза;
 • Депресия и апатия;
 • Астма;
 • Наднормено тегло;
 • Проблеми със сърцето;
 • Хормонални нарушения;
 • Паркинсон;
 • Алцхаймер.

Установяването на завишени нива тежки метали в организма може да се извърши чрез изследване на урина, фецес проба, кръв, слюнка, коса и нокти.

Изследване на метали в урината

Използва се ICP-MS метод, който дава възможност да се изследват нивата на елементите на ниво нанограм. Тази методология се смята за най-точната, а протоколът за самия тест се следи от Международния борд за токсичност на металите (IBCMT) и Германската медицинска асоциация за хелаторна терапия.

Базов тест на урина

Показва нивата на метали в урината в референтна и извън референтна стойност. Добре е да се направи в началото преди хелаторна терапия. Може да се използва за сравнителен анализ с резултатите от провокиран тест. Препоръчва се пациентите да не консумират риба и морски деликатеси 3 дни преди извършването на изследването. В деня на даване на пробата не трябва да се пуши и да се приемат хранителни добавки.

Тестът дава информация за нивата на цинк, селен и мед, но те не са индикативни за установяване на дефицит. Занижените нива говорят единствено за недостатъчен дневен прием. При ниски нива на цинк и назначена хелаторна терапия, се препоръчва прием на цинк хранителна добавка. EDTA и DMPS имат висок афинитет за свързване с цинка.

Провокативен тест на урина

Резултатите и концентрацията на метали демонстрират способността на хелаторите да се свързват с тежките метали. Референтните стойности, приложими към съответния хелатор се предоставят от лабораторията. Високите нива на дадени метали, може да представляват текущ или бъдещ здравословен риск, което да определи необходимостта от терапия.

Опции за изследване

Основен профил (P1) изследва наличието и нивата на:

Калций, Магнезий, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Желязо, Манган, Молибден, Литий, Селен, Стронций, Ванадий и Цинк, плюс Алуминий, Арсен, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Никел, Живак, Сребро, Калай. Общо 24 елемента (14 елемента + 10 токсични елемента).

Необходим материал: 10-15 мл. Урина

Профил – токсични елементи (Р40) изследва наличието и нивата на:

Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Кадмий, Серий, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Иридий, Олово, Манган, Живак, Молибден, Никел, Паладий, Платина, Рутений, Родий, Селен, Сребро, Тантал, Калай, Титаний, Ванадий, Цирконий, Цинк.

Общо 31токсични елемента.

Необходим материал: 10-15 мл. урина

Хранителен и токсичен профил (Р6) изследва наличието и нивата на:

Калций, Магнезий, Хром, Желязо, Кобалт, Мед, Германий, Литий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Цезий, Галий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай, Титаний, Волфрам, Уран, Цирконий.

Общо 35 елемента (14 елемента + 21 токсични елементи).

Необходим материал: 10-15 мл урина

Изследване на метали в кръвта

Кръвният тест не е показателен за хронично метално излагане. Той служи за установяване на остро натравяне и потенциални дефицити на важни метали. Колкото повече тежките метали циркулират в кръвта, толкова повече се отлагат в меките тъкани, косата и ноктите. Кръвният тест дава информация за ниски нива на хранителни минерали, като магнезий, цинк, селен, калий и други. Недостатъчния прием на последните е предпоставка за дефицит.

Опции за изследване

Пълен кръвен профил (Р4) изследва наличието и нивата на:

Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Живак, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий Общо 23 елемента, от които 15 тежки метали.

Изследван материал: 5ml EDTA кръв в контейнери без съдържание на метали.

Профил серум или плазма (Р18) изследва наличието и нивата на:

Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Живак, Платина, Сребро, Калай, Талий, Уран, Цирконий Общо 22 елемента, от които 15 тежки метали.

Изследван материал: 5 ml серум или плазма в контейнери без съдържание на метали.

Референтните стойности за деца и възрастни са различни. За кръвния тест е важно да се знае точната възраст на пациента.

Изследване на метали в слюнката

Отлагането на тежки метали в слюнката обикновено е причинено от стари пломби или метални импланти, както и постъпване на метали с тютюнопушене, стоматологични препарати и др. Тестът е сравнителен и се наблюдават нивата на въпросните метали преди и по време на дъвчене на дъвка. Така се установяват завишени нива, особено при твърде стари и порьозни пломби.

Опции за изследване

Слюнка – основен профил (Р5) изследва наличието и нивата на:

Мед, Магнезий, Алуминий, Барий, Берилий, Кадмий, Олово, Живак, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Талий, Калай. Общо 14 елемента.

Процедура за взимане на проба:

Проба от слюнка преди теста за дъвчене – Пациента не трябва да се храни или да пуши 15 минути преди взимането на проба. Събират се 5 ml слюнка в чист контейнер без съдържание на метали (попитайте за контейнер).

Проба от слюнка по време на теста за дъвчене – Пациентът трябва да дъвче дъвка в продължение на 15 минути и да събира слюнка през този период.

Изследване на метали във фецеса

Този тест е пряко свързан с прилагането на хелаторна терапия. Завишените нива на тежки метали в пробата преди терапия информират, че има наслагвания в храносмилателния тракт, които са получени при консумация на храна. Концентрацията на метали във фецеса след пер ос хелаторна терапия демонстрира концентрацията на хелаторно свързани метали.

Опции за изследване

Метали във фецеса – основен профил (Р39) изследва наличието и нивата на:

Антимон, Арсен, Берилий, Мед, Олово, Никел, Живак, Уран и Цинк. Общо 9 елемента.

Най-добра оценка може да се даде, като се сравнят анализите преди и след орална хелация.

Тъканен анализ на метали в косата и ноктите

Когато косата и ноктите растат, елементите от кръвта се инкорпорират в тях. Те остават фиксирани там, докато косата или ноктите не бъдат изразяни/премахнати. Този тип тестване е по-статично от кръвния вариант, защото тъканите, от които се взема пробата не са инертни. Те служат като запис от миналото на пациента (хронична експозиция).

Опции за изследване

Основен профил (P9) изследва наличието и нивата на:

Бор, калций, хром, кобалт, мед, германий, йод, желязо, литий, магнезий, манган, молибден, селен, стронций, ванадий, цинк, плюс алуминий, антимон, арсен, барий, берилий, бисмут, кадмий, олово, живак, никел, паладий, платина, сребро, талий, калай, титаний, волфрам, уран, цирконий.

Общо 34 елемента.

Обширен профил (P10) изследва наличието и нивата на:

Бор, калций, хром, кобалт, мед, германий, йод, желязо, литий, магнезий, манган, молибден, селен, стронций, ванадий, цинк, плюс алуминий, антимон, арсен, барий, берилий, бисмут, кадмий, олово, живак, никел, паладий, платина, сребро, талий, калай, титаний, волфрам, уран, цирконий, цезий, серий, диспросий, ербий, европий, галий, лантан, неодим, праесодимий, рений, родий, рутений, самарий, тантал, телур, торий, тулий, итербий.

Общо 52 елемента.

За да се изследват надеждно тези стойности и с добра репродуктивност, е необходимо да се спазят следните критерии:

 • Да не се смесват различни видове проба – коса и нокти.
 • Препоръчително е пробата да се вземе от задната част на главата.
 • Необходимо е пробата да не е третирана. Химично третираната коса не дава точни резултати. В такива случаи е необходимо да се остави косата да израсне, за да се вземе нетретирана проба.
 • Ако няма възможност да се вземе проба от главата, може да се използва такава от пубисната област.

Проба от дълга коса

Косата се разделя на две и се изтегля навън и нагоре. Изразява кичур с дължична около 5 см в близост до скалпа. Необходимо е да се изрежат няколко кичура от отделните части в задната част на главата. Пробата се поставя в плик заедно с попълнената информация.

Проба от къса коса

Подстригва се 0.5 до 1 грам коса от задната част на главата. Пробата се поставя в плик заедно с попълнената информация.

Проба от нокти

Необходими са 0.2 грама чисти нокти от пръстите на краката или ръцете. Ноктите не трябва да са лакирани!

Изследване на метали от други проби

Могат да се изследват проби от вода, почва, козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни.

Тестване на вода

Основен профил (Р8) изследва наличието и нивата на: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк.

Материал: 10-15 мл вода

Тестване на почвата

Основен профил изследва наличието и нивата на: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бор, Калций, Хром, Кадмий, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Живак, Никел, Паладий, Платина, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Уран, Цинк.

Материал: 10 гр почва

Тестване на козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и други материали.

Изследвани елементи – 35 елемента: Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Галий, Германий, Калай, Кадмий, Калций, Кобалт, Магнезий, Манган, Мед, Молибден, Желязо, Живак, Никел, Литий, Олово, Паладий, Платина, Селен, Сребро, Стронций, Талий, Титан, Тунгстен, Уран, Хром, Цинк, Цирконий, Цезий.

Материал: по договаряне

Ветеринарни тестове за токсични метали и минерали

Изследването на токсични метали и минерали при селскостопански и домашни животни може да е изклюичтелно важно. При много животни свръхрпиемът на есенциални минерали може да доведе до токсичност.

Един пример е високите нива на селен при конете. Ако нивата са твърде завишени, животните променят цвета на козината си, губят тегло и започват да куцат. Копитата стават крехки и лесно се напукват.

Същият минерал в недостатъчни количества може да доведе до проблеми при говедата. Излагането на високи нива на молибден пък може да доведе до метаболитни нарушения.

Качеството на водата и почвата е изключително важно за здравословното състояние на селскостопанските животни.

Изследване на козината, копитата и ноктите

Това дава информация за отлаганията на токсични метали от кръвта във въпросните тъкани. С растежа им вредните вещества се наслояват и лесно могат да бъдат засечени.

Тестовите мостри не трябва да са излагани на химично третиране. Химично третираните проби няма да осигурят достоверни резултати.

Не смесвайте различни типове проби (напр. козина и нокти).

Тестване на метали в козината (котки, кучета, говеда, коне).

Базов профил (Р9) изследва наличието и нивата на:

Бор, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Германий, Йод, Желязо, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Селен, Стронций, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Меркурий, Никел, Паладий, Платина, Сребро, Калий, Калай, Титан, Волфрам, Уран, Цирконий.

Обширен профил изследва наличието и нивата на:

Всички метали от основния профил, плюс тези допълнителни метали, които се използват в индустрията, медицината и стоматологията: Цезий, Серий, Диспросий, Ербий, Европий, Галий, Лантан, Неодим, Праесодимий, Рений, Родий, Рутений, Самарий, Тантал, Телур, Торий, Тулий, Итербий.

Материал: 0.5 гр козина или 0.3 гр нокти или копита.

Анализ на метали в кръвта

Кръвният тест дава информация за нивата на изследваните метали в рамките на 48 часа преди теста. Това може да послужи за проследяване на умишлено или пасивно излагане на токсични вещества през храната, водата, въздуха или при пряк контакт.

Пълен кръвен анализ (Р4) изследва наличието и нивата на:

Магнезий, Кобалт, Мед, Манган, Молибден, Селен, Ванадий, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Арсен, Берилий, Бисмут, Кадмий, Олово, Никел, Платина, Меркурий, Сребро, Талий, Калай, Уран, Цирконий.

Материал: 5 мл EDTA кръв

Анализ на серум или плазма (Р18) изследва наличието и нивата на:

Калций, Магнезий, Мед, Манган, Молибден, Селен, Цинк, плюс Алуминий, Антимон, Берилий, Бисмут, Кадмий, Галий, Олово, Никел, Меркурий, Платина, Сребро, Калай, Талий.

Материал: 5 мл серум

Цени

Изследване на метали в урината
 • Основен профил – 24 елемента (Р1) – 285 лв
 • Профил токсични елементи – 31 елемента (Р40) – 386 лв
 • Хранителен и токсичен профил – 35 елемента (Р6) – 386 лв
Изследване на метали в кръвта
 • Пълен кръвен профил – 23 елемента (Р4) – 412 лв
 • Изследване на метали в слюнката
Изследване на метали в слюнката
 • Основен профил – 14 елемента (Р5) – 309 лв
Изследване на метали във фецеса
 • Метали във фецеса – основен профил – 9 елемента (Р39) – 386 лв
Тъканен анализ на метали в коса или нокти
 • Основен профил коса или нокти – 34 елемента (Р9) – 340 лв
 • Обширен профил коса или нокти – 52 елемента (Р9) – 430 лв
Анализ на метали във водата
 • Анализ на водата – 22 елемента (Р8) – 380 лв
 • Анализ на водата – 8 елемента (Р80) - 260 лв.
Анализ на метали в почвата
 • Анализ на метали в почвата – 24 елемента – 440 лв
Анализ на метали в козметика, лекарства, хранителни добавки, водорасли и храни
 • Токсичен профил – 35 елемента – 755 лв
Ветеринарни тестове за токсични метали Тестване на метали в козината (котки, кучета, говеда, коне)
 • Базов анализ на козина – 35 елемента – 255 лв
 • Обширен анализ на козина – 53 елемента – 350 лв
Анализ на метали в кръвта
 • Пълен кръвен анализ – 23 елемента – 319 лв
 • Анализ на серум или плазма – 20 елемента – 285 лв