Услуги


През годините съм имал възможност да изучавам много различни методи за диагностициране и терапия. Специфичното при функционалната медицина е, че разглеждаме симптоматиката не като проблем само на една система или един орган. Напротив, симптомите ни информират за състоянието на цялото тяло и на тяхна база извличаме информация как най-добре да върнем пациента към оптимално здраве. Тук ще откриеш повече информация за диагностичните методи, които прилагам в практиката си.