Генетични изследвания

Все повече съвременни експерти установяват, че генетичната предразположеност е в основата на множество здравословни проблеми. Това, разбира се, не е повод за отчаяние. С правилното изследване и предриемането на превантивни мерки, редица състояния могат да бъдат овладени.

Именно с такава цел предлагаме голямо разнообразие от генетични тестове и изследвания – за да проследите персоналната си обусловеност към сериозни заболявания и да вземете необхомите мерки на време. Промените в начина на живот и хранителните навици значително намаляват риска, дори при дългогодишна фамилна история с дадено заболяване.

Генетичните тестове, които предлагаме могат да ви дадат информация относно:

 • Здравето на сърдечно-съдовата ви система и предразполежението ви към заболявания на сърцето;
 • Предразположение към диабет тип 2;
 • Предразположение към тромбоза;
 • Предразположение към хронични заболявания, като болест на Крон, синдром на Жилберт и много други.
 • Как работи детоксикираща ви система;
 • Има ли рискове от хормоно-заместителната терапия.

Други генетични тестове са създадени, за да изследват личните ви метаболитни способности – за метаболизиране на лактоза, фруктоза и различни лекарствени препарати. Установяването на определени непоносимости е изключително важно за адекватния ви хранителен режим, правилното суплементиране и най-добрата медикаментозна терапия.

С разнообразните ни генетични тестове можете да проследите детоксикиращите способности на организма си, нивата си на оксидативен стрес, състоянието на кожата, физическите си способности и цялостното си здравно състояние. Всички те са базирани на определени генетични вариации.

В комбинация с правилно хранене и здравословни навици можете да оптимизирате здравето си и да се предпазите от развитието на различни заболявания. Тестовете се извършват чрез взимане на слюнкова или кръвна проба. Зедно с резултатите си получавате персонални насоки за промени в начина на живот.

Генетиката е един от основните фактори за доброто здраве на всеки човек. Погрижете се за себе си с големия ни набор от генетични тестове.

ALOPECIAGEN

Превантивен генетичен тест срещу андрогенна алопеция (косопад)

Този генетичен тест позволява изследването на андрогенните рецептори и още 3 полиморфизма, отговорни за развитието на косопада (андрогенна алопеция).

Разграничава 3 рискови групи преди появата на конкретни симптоми. При анализ на резултатите в зависимост от личните параметри на пациента (възраст, пол, начин на живот и други) може да бъде препоръчано лечение с миноксидил и/или финастерид.

Терапията работи най-адекватно при прилагане на нутригенетичните препоръки – промени в храненето и начина на живот.

BASICGEN

Основен превантивен генетичен тест

Този основен превантивен тест изследва следните генетични здравни капацитети:

 • Метаболизъм на различните хранителни групи (протеини, мазнини и въглехидрати);
 • Риск от инсулинова резистентност и диабет тип 2;
 • Метаболизъм на хомоцистеин;
 • Генетична предпоставка за непоносимост към лактоза;
 • MTFHR генотип;
 • Метаболизъм на В витамини;
 • Ефикасност на вит Д;
 • Риск от остеопороза;
 • Основни маркери на детоксикацията;
 • Парметри за възпаление.

BRAINGEN

Превантивен генетичен тест за болестта на Алцхаймер

Изследва специфичните генетични полиморфизми, които доказано участват в развитието на болестта на Алцхаймер. Тества също липидни метаболитни нарушения, възпалителни процеси и други независимо нарушения, които влияят на метаболитните пътища. Всички тези фактори могат да бъдат причина за полиморфизмите, водещи до заболяването. При предприемане на адекватни превантивни мерки, този тест редуцира риска от развитие на болестта.

CARDIOGЕN

Индивидуална превенция на сърдечно-съдови заболявания.

CARDIOGEN изследва генетични и негенетични параметри, които увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания. Анализират се взаимовръзките между генетичната предразположеност и факторите от околната среда, за да се получи по-пълна картина.

Тестът следи специфична група от генетични маркери, които са пряко свързани с развитието на атеросклероза. В комбинация с негенетичните фактори пациентът получава ранно диагностициране и персонална информация. Факторите, които се вземат под внимание при извършване на изследването са:

 • Нарушения в липидния метаболизъм;
 • Високо кръвно налягане (хипертензия);
 • Тромбоза;
 • Нарушения в метаболизма на хомоцистеин;
 • Нива на оксидативен стрес

В какви случаи е подходящ CARDIOGEN?

 • Фамилна анамнеза за сърдечно-съдови заболявания;
 • Съмнение за сърдечно-съдово заболяване;
 • Нарушения в метаболизма на липидите и хомоцистеина;
 • Артериална хипертензия (високо кръвно налягане).

Резултатите включват:

Таблица с информация за всеки генотип (генетична вариация), както и нутригенетични препоръки (за промени в храненето и прием на хранителни добавки). Начинът на живот може драстично да намали риска от сърдечно-съдови заболявания. Спазването на нутригенетичните препоръки позволяват индивидуална превенция и адаптирано лечение за всеки пациент. Те са базирани, както на резултатите, така и на информацията от първоначалния въпросник.

Повече за сърдечно-съдовите заболявания

Това е категория от заболявания, които включват всички нарушения на сърцето и кръвононосните съдове. Те са:

 • Цереброваскуларни заболявания (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват мозъка);
 • Дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия (венозни обструкции, обикновено в краката, от тромб, който евентуално може да се отдели и да мигрира към сърцето или към белите дробове);
 • Коронарни кардиопатии (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват сърдечния мускул);
 • Ревматични кардиопатии (нарушения на сърдечния мускул и клапите, в резултат на тежък ставен ревматизъм, причинен от стрептококова бактерия);
 • Периферни артериопатии (нарушения на кръвоносните съдове, които снабдяват крайниците);
 • Конгенитални сърдечни малформации.

Генетичната предразположеност, както и някои вредни навици увеличават значително риска от сърдечно-съдови заболявания. Предпоставки за развитието им са заседнал начин на живот, наднормено тегло и затлъстяване, тютюнопушене, завишени глюкоза и липиди, виско кръвно налягане. Около 80% от сърдечно-съдовите заболявания са причинени от негенетични фактори, свързани с начина на живот.

Превенция


Заболяванията на сърдечно-съдовата система са причинител номер 1 на смърт в световен мащаб.  Чрез генетичния тест могат да се изследват и анализират конкретните фактори, които увеличават риска от развитието на подобни здравословни проблеми. При вземане на адекватни превантивни мерки се понижават основните маркери-причинители на сърдечно-съдови проблеми. Това са нива на лош холестерол, хипертензия и оксидативен стрес.

COLOGEN

Превантивен генетичен тест за спорадичен колоректален карцином

Тестът се препоръчва на пациенти със случаи на колоректален рак или чревни полипи в семейството. COLOGEN изследва генетичните поломирфизми, които са отговорни за появата на тези заболявания. С него ще получите информация за растежа на клетките, тяхната пролиферация, диференциация и апоптоза.

CHRON’S DISEASE

Генетичен профил за оценка на предразположеността към болестта на Крон

Болестта на Крон е възпалително чревно заболяване. Тя предизвиква сериозни вътрешни възпаления на червата, които се проявяват под формата на стомашна болка, остра диария, преумора, загуба на тегло и недохранване. При различните пациенти се наблюдават различни засегнати зони на храносмилателния тракт.

По данни на Световната здравна организация около 15% от всички пациенти имат роднина от първо коляно (родител, брат или сестра) със заболяването. Тестът изследва генетичната предразположеност и дава насоки за необходимите нутригенетични промени, които да се въведат, за да се намали риска от развитие на заболяването.

DENTYGEN

Персонална превенция на периодонтит

Тестът се препоръчва в следните случаи:

 • Периодонтит при деца и възрастни;
 • Рефракторен периодонтит;
 • Преди дентална имплантация на пациенти с повишен риск.

Изследва 3 интерлевкин гена, за които е установено, че имат пряко участие във възпалението.

DETOXGEN

Детоксикационен капацитет във фази І и ІІ

DETOXGEN е специализиран генетичен тест, който проследява способността на организма да извършва правилно детоксикацията си, генетичните фактори, които влияят на този процес. Чрез теста се проследяват:

 • Метаболитната активация на полицикличните ароматни въглероди;
 • Лекарствения метаболизъм и синтеза на холестерол;
 • Детоксикирането на хербицидите, инсектицидите и никотина;
 • Детоксикирането на алкохола и метаболизма на токсичните съединения;
 • Оксидирането на стероидите, мастните киселини и ксенобиотиците;
 • Защитата на клетките срещу канцерогенни химически съединения и/или ксенобиотици чрез конюгиране;
 • Детоксикирането на няколко вещества, идващи от индустриалното замърсяване, тютюнопушенето и т.н.

При предаване на пробата за теста пациентът попълва специален здравен въпросник, свързан начина на живот. Заедно с резултатите си ще получите и подробни препоръки, базирани на личните ви резултати и отговорите от въпросника. Това позволява персонална превенция и възможност за адаптивно лечение. Оптималното ви здравословно състояние ще бъде пряко повлияно от избраното лечение и спазването на индивидуалните препоръки.

Повече за детоксикацията

Детоксикацията е изключително важна функция на организма. Тя представлява набор от физиологични процеси, благодарение на които се дезактивират и елиминират отпадните продукти от тялото. Те имат два типа произход – ендогенни (които тялото отделя при работата си) и екзогенни (които навлизат в организма през околната среда и различни медикаменти). Отпадните продукти могат да бъдат токсични за дейността на различните органи и системи. Ето защо при детоксикацията те преминават през редица процеси, които намаляват токсичността им и ги правят по-лесни за отделяне от тялото.

Най-важният детоксикиращ орган е черният дроб. Освен него, в процеса на изхвърляне на отпадъчните вещества участва кожата, мозъка, дебелото черво и бъбреците.

Детоксикацията протича в две фази

Фаза 1 нетруализира отпадъчните вещества и ги трансформира в активни междинни съединения.  Нарушенията в тази фаза могат да се дължат на лоша ензимна активност. При наличието на такава се получава неадекватно метаболизиране на токсините и това води до акумулиране на силно токсични вещества, с по-висока тиксичност от първоначалният им вид.

Фаза 2 неутрализира веществата, получени във фаза до 1 до разтворими съединения. Нарушенията във фаза 2 се дължат на лоша ензимна активност и излагането на канцерогенни вещества. При наличието на такава се увеличава рискът от хронични заболявания.

Превенция

Познаването на генетичните предразположения на организма значително увеличават детоксикиращия му капацитет. Това редуцира риска от неприятни странични ефекти и развитието на хронични заболявания.


Чрез този генетичен тест ще бъде оценена личната ви предразположеност към смущения във фаза 1 и 2 на детоксикация на организма.

DIABETOGEN

Индивидуална превенция на диабет Тип ІІ

DIABETOGEN е генетичен тест, който изследва персоналното предразположение на пациента към развитието на диабе тип II. Изследва различни генетични вариации, като така позволява ранното установяване на механизмите, които предизвикват това заболяване.

С този тест се проследяват следните маркери:

 • Инсулинова чувствителност;
 • Лептинова чувствителност;
 • Други свързани рискови фактори, като наднорменото тегло.

DIABETOGEN следи и за различни негенетични показатели, които увеличават риска от диабет тип II. С резултатите си ще получите анамнеза и препоръки, чието спазване значително намалява риска от заболяването. Те, в комбинация с лечението, назначено от вашия лекар, са най-добрата превенция.

Повече за диабет тип II

Диабет тип ІІ е заболяване, прояко свързано с инсулиновата резистентност и секретирането на инсулина. При развиване на инсулинова резистентност хормонът не може да изпълнява ефективно функциите си в мастната, чернодробната и мускулната тъкани.

При пациенти с наднормено тегло и затлъстяване рискът от инсулинова резистентност е значително по-голям, тъй като мастните натрупвания не позволяват на съответните тъкани да усвояват хормона. Това състояние, в комбинация с генетичната предразположеност и факторите на външната среда значително увеличават риска от диабет тип II.

Това заболяване създава предпоставка за множество други здравословни проблеми. Сред тях са:

 • Бъбречна недостатъчност;
 • Инфаркт на миокарда;
 • Артериопатии на долни крайници;
 • Мозъчно-съдови инциденти;
 • Диабетни ретинопатии.

Превенция

Диабет тип II е най-често срещаната форма на диабет. Тенденциите са това заболяване да засяга все по-голям процент от населението на развиващите се и развити страни. В последните години средната възраст на пациентите, страдащи от диабет тип II, значително пада. Застрашени са подрастващи и деца, които имат генетична предразположеност и не следват правилен начин на живот.

Превенцията е пряко свързана с ранното откриване на предразположението и прилагането на адекватни промени в храненето и движенческите навици. С този тест ще получите подробна информация относно личните ви генетични показатели, както и насоки за промяна начина на живот.

EMOGEN

Превантивен генетичен тест срещу емоционална нестабилност

Този генетичен тест изследва полиморфизмите, които участват в метаболизма на различни невротрансмитери и хомоцистеин, както и в синтеза и транспортирането на серотонин. По този начин може да се установи генетична предразположеност към различни емоционално-базирани състояния, като депресия, апатия, тревожност и други.

FEMGEN

Менопауза и безопасна хормонално заместителна терапия

FEMGEN е генетичен тест, който определя риска от нежелани лекарствени реакции в следствие на хормонозаместителна терапия при менопауза. Резултатите от него са надежден начин да се определи кои лекарствени препарати и в каква доза са подходящи за пациентката.

Тестът изследва всички ензимни системи, които участват в метаболизирането на естрогените (в това число синтез на ендогенен естроген и пълна детоксикация). Така се получава точна информация за чувствителността на към различни хормонални медикаменти.

С резултатите от този тест вашият лекуващ лекар може да ви предложи хормонално заместителна терапия, съобразена с вашия организъм. Заедно с резултатите ще получите и препоръки относно негенетични предразположения. Прилагането им гарантира, че ще се радвате на добро здраве.

Заедно с FEMGEN препоръчваме:

 • OSTEOGEN – за оценка на риска от остеопороза;
 • THROMBOGEN – за оценка на риска от тромбоза.

Повече за менопаузата

Менопаузата е естествен етап от живота на всяка жена. Между 45-тата и 50-тата година в женския организъм настъпват дадени промени, които изменят секрецията на естрогена и прогестерона. Тези два хормона започват да се синтезират в по-малки нива и това води до спиране на месечния менструален цикъл. При неговото прекъсване дамата влиза в т.нар менопауза.

Този период се свързва с редица неприятни симптоми, които много дами искат да избегнат. Такива са:

 • Горещи и студени вълни;
 • Изменения в съня;
 • Чести смени на настроението;
 • Повече изпотяване;
 • Депресия;
 • Напълняване;
 • Нервност;
 • Остеопороза;
 • Сухота на лигавиците.


В периода на менопауза се увеличава и риска от някои заболявания, като остеопороза и сърдечно-съдови проблеми. Всички те се дължат на хормоналните изменения.

За да се справят с този преходен момент в живота си много дами избират хормонално заместителна терапия. Тя цели да възстанови секрецията на естроген и прогестерон в нивата преди настъпване на менопаузата.

При различните пациентки се препоръчва различна терапия. Лечението може да се извърши с естроген медикаменти (естрадиол или естриол), или с прогесторен лекарства (хлормадинон, медрогестон, дидрогестон, тиболон, прогестерон, номегестрол, промегестрон). Препаратите са за перорално, инжекционно или локално приложение (кремове или пластири, които се поставят на кожата).

Индивидуалните генетични предразположения на всяка пациентка изискват внимателно подбиране на лекарствата и тяхната дозировка. При неадаптирано лечение може да се получат:

 • Усложенения на сърдечно-съдови заболявания;
 • Увеличен риск от рак на гърдата;
 • Тромбоза.

Организмът превръща приложените хормони в различни междинни продукти, показващи няколко свойства. Естрадиолът например се трансформира в 3 основни фракции:

– кардио-протективна фракция;

– фракция, благоприятстваща укрепването на костите;

– мутагенна фракция.

Синтезираното количество на всяка от тези фракции зависи от начина на живот, храненето и генетичните предразположения.

Превенция

Дамите, които са решили да преминат към хормонално заместителна терапия трябват да имат достатъчно и точна информация относно генетичната си предразположеност към описаните заболявания. Именно с такава цел е създаден FEMGEN. Тестът изследва показателите, които биха довели до усложнения при прием на хормонални медикаменти.

FIT Gen: Превантивен генетичен тест, посветен на физическата активност

Този тест анализира генетични полиморфизми, свързани с различните показатели на физическата активност. Това са:

 • Енергийни нива;
 • Мотивация;
 • Мускулен капацитет;
 • Капацитет на белите дробове и сърцето;
 • Капацитет за възстановяване след травма;
 • Издържливост.

С резултатите от този тест можете да изберете най-адекватните физически активности и спортове за вашите конкретни възможности.

GLAUCOMA GEN

Генетичен профил за оценка на предразположеността към глаукома

Този тест изследва генетични полиморфизми, които са с свързани с появата и развитието на ексфолиативна глаукома. Генът, който се наблюдава има връзка с еластиновите формации на полимерните влакна. Заедно с резултатите от теста си ще получите препоръки за промяна в храненето и начина на живот. Следването им значително редуцира риска от глаукома в напреднала възраст.

GILBERT’S SYNDROME

Генетичен профил за оценка на предразположеността към синдром на Жилберт

Синдромът на Жилберт е генетично заболяване, при което черният дроб не може да усвоява билрубините. Това са остатъчни вещества при разграждането на червените кръвни телца. Установено, е че синдромът е предизвикан от неправилното функциониране на конкретен ген и недостатъчните нива на ензими, които подпомагат усвояването на билрубини.

Този тест изследва генетичната предразположеност към синдром на Жилберт, като изследва въпросния ген и дава препоръки за промени в начина на живот, така че да се редуцира риска от заболяването.

FRUCTOSE INTOLERANCE

Генетичен профил за оценка на предразположеността към наследствена фруктозна непоносимост

Фруктозната непоносимост е рядко генетично заболяване, при което тялото не може да храносмила или абсорбира фруктозата от храната. В резултата се получават подуване, стомашни болки, гадене, газове и остра диария.

С този генетичен тест може да се установи дали пациентът страда от фруктозна непоносимост или има повишен риск за развитието на това заболяване. Заедно с резултатите си ще получите конкретни насоки за промени в начина на живот и хранене, така че да се минимизира симптоматиката.

KIF6 STATIN

PHARMAgen продукт

KIF6 е специфична генетична вариация, която прави пациентите по-чувствителни към някои видове статини. Статините са медикаменти, които се предписват при хиперхолестеролемия и като превантивна мярка за сърдечно-съдови заболявания (например, коронарна болест на сърцето).

Този генетичен тест дава възможност да се изследват конкретните генетични вариации, за да избегне лечението със статини, които могат да предизвикат нежелани реакции. Тестът се препоръчва преди лечение със статини, за да се установи индивидуалната чувствителност на пациента.

LACTOGEN

Генетичен профил за оценка на предразположеността към лактозна непоносимост

Лактозната непоносимост е състояние на храносмилателната система, при което тялото не може да усвоява лактоза (основният въглехидрат на млечните продукти). Неспособността на организма да преработва лактоза се дължи на недостатъчните нива на един специфичен ензим, познат като лактаза. Генетичната предразположеност може да се появи още в ранна деткса възраст, или да се отключи с времето.

Този тест дава възможност да се изследва дали пациентът е наследил гените, които отговарят за усвояването на лактозата, както и да се установи до каква степен се проявява непоносимостта към въглехидрата.

LIPIDGEN

Генетичен тест при нарушения на липидният метаболизъм и индивидуална превенция на атеросклероза

LIPIDGEN е генетичен тест, който изследва няколко генетични полиморфизма, за които е известно, че са включени във фамилната хиперхолестеролемия от тип III и в развитието на атеросклероза. Предоставя информация относно причините за нарушенията на липидния метаболизъм.

Заедно с резултатите си ще получите препоръки, относно необходимите промени в начина на живот и хранене. Тяхното следване, в комбинацияя с адаптираното за вашите нужди лечение, редуцират риска от развитие на атеросклероза и регулират липидния метаболизъм.

Повече за липидния метаболизъм и атеросклерозата

Липидният метаболизъм представлява способността на тялото да усвоява мазнини. Този механизъм отговаря пряко за нивата на добър и лош холестерол. Нарушенията в него водят до различни състояния. Едно от най-честите е хиперлипидемията, която е пряко свързана с развитието на атеросклероза. Завишените нива на LDL (лош холестерол) значително увеличават риска от опасното заболяване.

Атеросклерозата е състояние, при което по вътрешните артериални стени се получават мастни натрупвания, както и наслагване на комплексни въглехидрати, кръвни продукти, фиброзна тъкан и калциеви отлагания. Това води до тяхното удебеляване и затруднената им функция.

Смята се, че атеросклерозата е риск номер едно за развитието на исхемична болест на сърцето, както и за мозъчносъдови инциденти (инсулти).

Атеросклерозата е хронично заболяване с множество фактори, което се развива с десетилетия. В продължение на много години може да не се наблюдава симптоматика. Обикновено проблемите възникват внезапно, а в някои случаи последиците от атеросклерозата за фатални. Засегнати са най-често артериите, които снабдяват с кръв сърцето, мозъчните артерии, които снабдяват мозъка, и големите артерии, които снабдяват краката (илиачна артерия, феморална артерия).

Превенция

Има редица негенетични фактори, кито увеличават риска от атеросклероза. Това са уседналият начин на живот, професионалната активност, храненето, тютюнопушенето. Те в комбинация с генетична предразположеност създават опасност от сериозни здравословни проблеми, за които може да няма индикация в продължение на години.

Този генетичен тест е чудесна възможност за ранно установяване на риска от атеросклероза и исхемична болест. Като се изследват гените, които отговарят за липидния метаболизъм може да се даде информация относно потенциалните проблеми с артериалното и сърдечно-съдовото здраве.

MACULAGEN

Превантивен генетичен тест срещу възрастово обусловена макулна дегенерация (AMD)

Обусловената макулна дегенерация е очно заболяване, което повлиява зрението на близки и далечни разстояния, като повлиява качеството на живота и затруднява изпълнението на някои ежедневни задачи.

MACULAGEN изследва т.нар „суха форма“ на заболяването, която е по-често срещана. С този тест може да се направи персонална оценка на риска от развитието на това заболяване чрез анализ на два важни генетични фактора. При фамилна история със заболяването, тестът се препоръчва да се извърши възможно най-скоро.

NEUROGEN

Превантивен генетичен тест срещу невродегенеративни заболявания

Този тест анализира полиморфизмите, които са пряко свързани с нивата на оксидативен стрес, процесите на детоксикация и протеиновата активност. Всички те оказват влияние върху дейността на нервната система и имат участие в  развитието на болестта на Алцхаймер, амиотрофичната латерална склероза и болестта на Паркинсон.

При извършване на теста може да се намали риска от тези заболявания, като се предприемат адекватни персонализирани превантивни мерки, свързани с на начина на живот и храненето.

NICOTINEGEN

Превантивен генетичен тест срещу никотинова зависимост

Този тест изследва специфични генетични вариации в никотиновия рецептор на ацетилхолин, които са пряко свързани с никотиновото пристрастяване. Чрез NICOTINEGEN може да се определи рискът от пристрастяване и да се дадат насоки за подходяща никотин-заместваща терапия или медицинска терпаия.

OSTEOGEN

Ранно откриване и превенция на остеопороза

Този генетичен тест изследва набор от генетични вариации, които са свързани с:

 • Витамин D рецепторите;
 • Естроген рецепторите;
 • Интерлевкин-6;
 • Образуването на колаген тип I;
 • Активността на ензима лактаза.

Всички тези фактори имат пряко въздействие върху развитието или не на остепорозата.

Заедно с резултатите си ще получите насоки относно препоръчителни промени в начина на живот и хранене. На базата на информацията от теста лекуващият лекар може да предпише адаптирано лечение. Комбинацията от всичкки препоръки и терапия може значително да понижи риска от опасното заболяване.

Повече за остеопорозата

Остепорозата е костно заболяване, което повлиява плътността и масата на костите. При него с времето се наблюдава загуба на плътност и промяна в структурата, които повишават чупливостта, увеличават риска от фрактури и деформации.

Костите са изградени от два вида клетки:

 • Остеобласти, които участват в изграждането на костта;
 • Остеокласти, които участват в резорбцията на костта.

При остеопорозата се наблюдава увеличена активност на остеокластите.

Дейността и на двата вида клетки зависи от генетични и хранителни фактори, както и от някои елементи от околната среда, които влияят на тялото.

Остеопорозата се среща по-често при жени в менопауза, тъй като нивата на женските хормони се понижават и това влияе на костната плътност, която така или иначе намалява с времето. Не е изключено това заболяване да се диагностицира и при мъжете, макар че е по-рядко срещано.

Загубата на костна плътност увеличава риска от фрактури, особено на бедрените кости, китките и гръбначния стълб. При сериозно увреждане на голяма кост (бедрена или гръбначна), пациентът може да остане обездвижен и да има нужда от асистенция до края на живота си.

Превенция

Генетичната предразположеност е значителен фактор при това заболяване. Тя, заедно с хранителните навици и възрастта определят риска от развитие на остепороза.

Заболяването може да бъде овладяне с адекватно суплементиране и промени в хранителния режим. При семейна история с остеопороза, генетичният тест се препоръчва възмжно най-скоро.

Тестът OSTEOGEN е разработен от Лаборатории Réunis специално за да анализира индивидуалния риск от развитие на остеопороза.

OXIGEN

Индивидуална превенция на оксидативния стрес

Този тест изследва вариации на различни гени, които са пряко пряко влияят на податливостта към оксидативен стрес. Въпросните вариации са свързани с:

 • Супероксид дисмутази 1 и 2 – супероксид дисмутазата е металопротеин, катализиращ дисмутирането на супероксид до кислород и водороден пероксид (Н2О2). Този ензим играе много важна роля в защитата срещу свободните радикали.
 • След това каталазата катаболизира водородния пероксид в кислород (О2) и вода (Н2О).
 • Глутатион пероксидазата трансформира органичните хидропероксиди, особено липидните хидропероксиди, от ROOH в ROH форма.
 • Глутатион-S-трансферазите (М1, Р1 и Т1) активно участват във фаза ІІ от биотрансформацията на ксенобиотичните съставки.

OXIGEN се препоръчва при:

 • Различни хранителни дефицит и нарушен хранителен баланс;
 • Хронична умора;
 • Тютюнопушене;
 • Прекалена консумация на алкохол;
 • Хронични или възпалителни заболявания;
 • Интензивна физическа активност или професионален спорт;
 • Различни лечения – химиотерапия, лъчетерапия, перорални контрацептиви;
 • Психическили интелектуален стрес;
 • Продължително излагане на замърсяване, радиация или инфкециозни агенти.

Резултатите от теста включват таблица с подробна информация относно изследваните генетични вариации и нутригенетични препоръки. Спазването на дадени препоръки може значително да понижи нивата на оксидативен стрес и риска от свързаните с него заболявания.

Повече за оксидативния стрес

Оксидативният стрес се дължи на натрупването на големи количества свободни радикали в организма. Това са отпадни вещества, които са силно реактивни. Тяхното наслагване води до необратими щети върху някои тъкани, органи и клетки. Повишените нива оксидативен стрес са причина номер едно за появата на редица съвременни заболявания.

Доказано е, че при някои пациенти се наблюдава предразположеност към натрупването на оксидативен стрес. Генетиката в комбинация с начина на живот може значително да влоши здравния статус. Знаем също, че при адекватни промени 80 до 90% от всички случаи на завишен оксидативен стрес могат да бъдат овладени.

Високите нива на оксидативен стрес водят до проблеми със следните системи и органи:

 • Сърдечно-съдова система;
 • Респираторна система;
 • Стомашно-чревна система;
 • Централна нервна система;
 • Двигателна система;
 • Ендокринна система;

Оксидативният стрес се свързва и със следните патологии:

 • Артериална хипертензия или атеросклероза;
 • Синдром на респираторния дистрес при възрастните (ARDS), астма, емфизем;
 • Болест на Крон, улцерозен колит;
 • Амиотрофична латерална склероза, болест на Алцхаймер, мозъчно-съдови инциденти, синдром на хроничната умора;
 • Артрит;
 • Диабет.

Освен за редица заболявания и здравословни проблеми, оксидативният стрес се смята за причинител номер едно на процесите на стареене. Образуването и натрупването на свободни радикали се получава в следствие на разнообразни вътрешни и външни фактори.

Най-често срещаните външни фактори са:

 • Цигарен дим;
 • Радиация;
 • Химична карциногенеза;
 • Лекарствен метаболизъм;
 • Озон;
 • Хипероксия.

Сред вътрешните фактори най-изявени са:

 • Възпалителни клетки;
 • Фибробласти;
 • Ендотелни клетки;
 • Респираторна верига;
 • Ксантин оксидаза;
 • NADPH оксидаза.

Свободните радикали се метаболизират чрез супероксид дисмутаза (SOD) във водороден пероксид, който по-нататък се трансформира от глутатион пероксидаза (GPX) и каталаза (САТ) в молекулярен кислород и вода.

Превенция

Полиморфизмите на ензими, участващи в метаболизма на ксенобиотиците, са особено важни за предотвратяване на оксидативен стрес. Ниската ензимна активност поради генетични полиморфизми може да доведе до недостатъчен метаболизъм на ксенобиотичните съединения и като следствие от това – до нежелани ефекти, предизвикани от образуването на оксидативен стрес.

Изследването на тези полиморфизми позволява да се разкрият ниските ензимни активности и да се насочва идентифицирането на вещества или агенти, които са довели до оксидативния стрес. Последващото избягване на тези идентифицирани вещества или агенти позволяват както изчезването или намаляването на неблагоприятните ефекти, така и редуцирането на канцерогенния риск, присъщ на тези вещества или агенти.

PROSTATEGEN

Превантивен генетичен тест срещу спорадичен рак на простатата

Този генетичен тест изследва вариации на полиморфизмите, които са пряко свързани с нивата на дихидротестостерон. Анализират се и  5 други генетични вариации, значими за ранните фази на канцерогенезата.

PROSTATEGEN се препоръчва при фамилна история с рак на простата.

PHARMAGEN паспорт

Общ фармакогенетичен профил

Този генетичен тест цели анализ на основните лекарствени пътища при индивидуалния пациент. Резултатите от него служат като обща информация, която да насочи лекуващия лекар към най-адекваното лечение и дозировката на конкретните медикаменти. Фармакогенетичната информация, която се предоставя чрез този тест е изключително ценна в избора на терапия.

PHARMAGEN

Точното лекарство в точната доза

PHARMAGEN е генетичен тест, създаден, за да подпогне специалистите в намирането на точната терапия за конкретния пациент. Чрез резултатите могат да се подберат най-адекваните лекарства в точната им доза. С този тест могат да се използват няколко подхода:

 • Подход, ориентиран към лекарството – лекарят изследва дали и в какви дози ще бъде най-ефикасно то;
 • Подход, ориентиран към ензимите, които метаболизират лекарствения препарат – лекарят изследва кое лекарство ще бъде най-адекватно;

В допълнение, резултатите от теста дават отговори на следните въпроси:

 • Дали пациентът не отговаря на лекарството заради метаболитни проблеми или поради това, че то не е подходящо за него?
 • Дали потенциалното скъпо лечение би било полезно и ефективно при дадения пациент?

Изисквания

PHARMAGEN изисква ДНК проба от слюнка или кръв. Можете да поръчате комплекти за взимане на проби от Detox Center.

Докладите от тестовете варират в зависимост от предписанието. Във всички доклади пълните резултати от изследваните генетични полиморфизми са представени в таблица, а също така са ясно посочени последиците от генотипа върху ензимната активност.

Препоръките целят да подпомогнат избора на най-добро лекарство в точна дозировка. Резултатите помагат на лекуващия лекар да добие пълна представа за лекарствния метаболизъм на своя пациент.

Повече за фармакогенетиката

Фармакогенетиката е един от основните фактори на персонализираната медицина. На базата на индивидуалната генетична информация на дадения пациент може да се установи кои лекарствени препарати се метаболизират най-лесно и с кои тялото среща затруднения. Така могат да се избегнат нежелани странични ефекти в зависимост от генетичния фон на конкретния човек.

Фармагоенетиката може да е изключително ценен диагностичен метод за установяване на нежелани лекарствени реакции, които при някои пациенти водят до смъртни случаи. Този метод ви гарантира, че лекарствата, които приемате в конкретните им дози имат терапевтично въздействие. Освен това, с генетичния тест могат да се установят потенциални опасни за вас медикаменти, които трябва да избягвате. Всичко това е базирано на личните ви метаболитни способности, които до голяма степен се определят от генетичните ви предразположености.

Фармакогенетиката има силата да разбие догмата за „една болест, едно лекарство, в една доза“ и е ключът към персонализираното лечение.

SKINGEN

Специален превантивен генетичен профил, посветен на стареенето на кожата

Този генетичен тест изследва процесите и пътищата на детоксикация, възпаление, оксидативен стрес и епидермална цялост. Заедно с резултатите си ще получите индивидуални препоръки за регулиране на негативните фактори.

SKINGEN предоставя възможност да запазите кожата си красива, млада и здрава възможно най-дълго.

THROMBOGEN

Ранно откриване на индивидуалната предразположеност към тромбоза

THROMBOGEN e генетичен тест, който се извършва с ДНК проба от слюнка или кръв. Заедно с пробата пациентът попълва индивидуален здравен наръчник, който цели да събере информация относно начина на живот.

Резултатите изследват генетични и негенетични фактори и анализират взаимовръзката им, като така се предоставя пълна информация относно предразположеността на пациента към тромбоза.

Освен индивидуалното предразположение, тестът определя и отделните фактори за появата на това заболяване. Към тях спадат:

 • Повишен коагулационен капацитет;
 • Нарушения в хемостазата; Н
 • Нарушения в обмяната на хомоцистеина.

Всички анализирани гени принадлежат към коагулационната каскада.

Благодарение на резултатите могат да се предприемат ранни превантивни мерки, които да редуцират риска от развитие на тромбоза.

THROMBOGEN се препоръчва при:

 • В случай на тромбоза преди навършване на 50-годишна възраст;
 • Фамилна анамнеза за тромбоза;
 • Преди да се приемат лекарства орално или преди бременност;
 • При повтарящи се спонтанни аборти;
 • В случаи на атеросклероза при млади хора

С резултатите си ще получите подробна информация относно генетичните вариации под формата на таблица, както и персонални нутригенетични препоръки. Промените в начина на живот значително намаляват риска от заболяването. Персоналната превенция е комбинация от правилно подбрано лечение и придобиване нови здравословни навици.

Повече за тромбозата

Тромбозата е заболяване, което се характеризира с образуването на кръвни съсиреци, които увреждат кръвоносните съдове. Така наречените тромби могат се появят в повърхностни вени – този случай не води до здравословни последици. При образуванеот им в по-дълбоки вени могат да се получат сериозни проблеми със здравето.

Тромбозата е заболяване, което зависи от редица фактори – генетични, начин на живот и фактори от околната среда.

При потенциалното мигриране на тромб в кръвния поток могат да се получат флебит или белодробна емболия. И двете състояния имат потенциала да бъдат фатални. При мигриране на тромб в артериалната циркулация се наблюдават коронарни проблеми, тежка исхемия (артериите в краката) или мозъчно-съдов инцидент, ако е замесена каротидната артерия.

Превенция

Смята се, че 0,3% от населението един ден ще страда от тромбоза и, че 1/3 ще рецидивират в рамките на 8 години. Мъжете са четири пъти по-малко предразположени към заболяването от жените.

Причините за тромбоза са сложни и многофакторни, но е ясно, че неблагоприятните генетични предразположения в комбинация с неадекватния начин на живот оказват значително влияние върху развитието на тромбози: в такива случаи рискът може да се увеличи с 80%.

Ранното установяване на предразположение към тромбоза позволява да се намали рискът чрез следване на персонализирани препоръки за храненето и начина на живот.

WEIGHTGEN

Превантивен генетичен профил, посветен на контролирането на теглото

Този генетичен тест изследва специфични метаболитни пътища и физиологични параметри, които са свързани с адипогенезата, антропометрията, контрола на апетита, разхода на енергия, липидния метаболизъм и възпалението. Заедно с резултатите си ще получите и индивидуални препоръки за промени в начина на живот. Следването им значително намалява риска от затлъстяване и оптимизира теглото.

WELL-BEING

Пълен превантивен генетичен профил, изцяло посветен на борбата със стареенето (антиейджинг)

Този генетичен тест изследва:

 • Индивидуалния капацитет за детоксикация;
 • Сърдечно-съдови заболявания;
 • Състоянието на кожата и зъбите;
 • Контрола на теглото;
 • Здравето на костите;
 • Физическата и умствена издръжливост.

Заедно с резултатите си ще получите персонални препоръки за промени в начина на живот и хранене, които ще подпомогнат оптималния ви здравен статус.

Тестът може да бъде приложен върху всеки човек, който желае да инвестира в своето здраве чрез предприемането на подходящи мерки с цел по-доброто си състояние с напредването на възрастта.