Биорезонансна диагностика

Биорезонансната терапия е метод на биофизично лечение, който работи със собствения спектър на електромагнитните колебания на пациента. Машина с енергийна дължина на вълните, известна като Bicom апарат, определя нездравословните дължини на вълните, които се излъчват от тялото ви и излъчва честота на балансиране, за да възстанови енергийното равновесие.

С помощта на биорезонанса диагностика се установява общата картина на здравето, как функционират органите и системите, кои от тях работят в оптимален капацитет и кои – не, дали в организма има действащи алергични, възпалителни или дегенеративни процеси, има ли блокажи в енергийния поток. На следващо място, чрез апарата се насочват ограничени по дължина вълни, за да се хармонизират и активират собствените оздравителни сили. Успешно прилагаме няколко вида биорезонансна терапия – с Bicom апарат, Wega Select и Med Matrix.

Прилагащите този метод специалисти могат да интерпретират резултатите, получени от устройствата, които след това могат да бъдат използвани за диагностициране на заболявания или неблагоприятни медицински състояния. Някои практици също твърдят, че използват резултатите за лечение на диагностицираните състояния, като използват същите електромагнитни честоти, за да създадат „резонанс“ в клетките на тялото. По този начин се възобновява необходимият баланс и хармонично трептене, от които зависи и хомеостазата.

Неоспорим факт е, че тялото има голям капацитет за самолечение. Тялото също притежава феноменална система за регулиране, която може да помогне да се възстанови равновесието многократно в отговор на необичайни влияния (стресори), действащи върху тялото.

В нашия модерен свят обаче постоянно сме обградени и атакувани от стресори, причинявайки дисхармонични честотни модели. Някои от тях включват:

  • Химически добавки в нашата храна и питейна вода;
  • Екологични токсини;
  • Радиационни стресори;
  • Излагане на химически вещества.

Тези стресори могат да станат твърде много за някои хора и възможният ефект е неспецифични нарушения на благосъстоянието, лоша кондиция, хронична умора или дори сериозни физически смущения. Ако тялото е подложено на прекалено много стрес или стресори за продължителен период, това може да попречи или дори да блокира регулаторната способност на организма, както и неговите способности за самолечение.

На клетъчно ниво машината Bicom, използвана в биорезонансната терапия и биорезонансната диагностика може бързо и безболезнено да тества какво може да стресира тялото. Това може да помогне за връщането на тялото в състояние на равновесие, като му позволява да се саморегулира още веднъж. Такъв ефект се постига чрез поставяне на входни електроди върху засегнатата област на тялото, след това в зависимост от симптомите и избраната програма за терапия тези честотни модели се модулират, за да създадат честотни модели на терапия. Последният етап е да се приложат към пациента чрез изходния електрод.

Биорезонансната диагностика е неинвазивен метод и подобно на акупунктурата и хомеопатията представлява форма на допълваща холистична медицина и може да е от полза в съчетание с конвенционалната медицина.